english

Make-over voor de We Energy Game

In samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen heeft Spel-Maker de afgelopen maanden hard gewerkt aan de We Energy Game. Het spel heeft een make-over gekregen waardoor niet alleen de uitstraling, maar ook de speelbaarheid is verbeterd.

Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

In de We Energy Game zijn aan al deze elementen scores verbonden. Deze zijn gebaseerd op de reële impact van elke variabele in de werkelijkheid. Er is daarbij gekeken naar (hoeveelheid) energie, emissie en impact.

Het onderliggende model daarvoor is het resultaat van onderzoek van Frank Pierie, onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen.

De We Energy Game is ontwikkeld in het kader van het promotie onderzoek van Frank Pierie om energie-coöperaties en stakeholders inzicht te geven in de mogelijkheden van energietransitie. Tijdens het spelen onderhandelen de deelnemers over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee een dorp of stad energieneutraal te maken. Daarbij spelen overwegingen en belangen op alle gebieden een rol (productie, people, planet, profit, balans en regelgeving).​

We Energy Game

Bent u ook enthousiast geworden? Voor meer informatie: www.we-energy.eu