english

Kernwaardenspel voor Noorderbreedte

Noorderbreedte omvat veertien zorgcentra in Noord-Friesland, thuiszorg en woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Voor de medewerkers van Noorderbreedte hebben wij het spel “Dialoog” gemaakt, een spel op maat ter ondersteuning van het kernwaarden programma dat in april van start gaat.

De leerdoelen van het spel zijn het leren kennen van de kernwaarden, en onderlinge communicatie over de kernwaarden: hoe worden de kernwaarden vertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk? Tijdens het spel gaan de spelers in dialoog met alle betrokken partijen en leveren passende zorg, waarbij de kernwaarden op een logische manier in het spel verwerkt zijn.

Tijdens de nabespreking worden enkele situaties die in het spel zijn voorgekomen nader uitgewerkt om de leerdoelen nogmaals te benadrukken.

Ook bij de ontwikkeling van dit spel hebben wij gebruik gemaakt van onze 11 stappen methode. Tijdens twee of drie brainstorms beantwoordt de opdrachtgever 11 specifieke vragen. de vragen zijn bij iedere opdrachtgever hetzelfde, maar de antwoorden natuurlijk niet.

Omdat iedere organisatie andere primaire processen kent, en omdat iedere organisatie andere doelen heeft met het spel of de spelsimulatie, is ieder spel verschillend.