english

Informatieveiligheidsspel

Opdrachtgever: VNG / Taskforce BID
Opdracht: Een spel voor gemeentebestuurders
Onderwerp: Dashboard Informatieveiligheid

Gemeenten zijn de afgelopen twee jaar voortvarend aan de slag gegaan met informatieveiligheid. 2013 is niet alleen het jaar van de oprichting van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), ook is eind 2013 de VNG resolutie “informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” aangenomen.

Spel-Maker heeft samen met de Taskforce BID een bescheiden bijdrage geleverd aan de informatieveiligheid van gemeenten door een spel op maat te ontwikkelen dat gemeentesecretarissen met gemeentebesturen kunnen spelen om te leren omgaan met het “Dashboard Informatieveiligheid”, het managementsysteem dat gemeenten moeten gaan gebruiken vanaf 2014.

Informatieveiligheidsspel