english

ID!ee

Opdrachtgever: VOS/ABB
Opdracht: Een trainingsspel voor schoolbesturen
Onderwerp: Kernwaarden en ontwikkelagenda

VOS/ABB verzorgd onder andere trainingen en workshops voor managers en specialisten in openbare scholen, bovenschools managers en bestuurders. VOS/ABB en Spel-Maker hebben voor deze doelgroep een trainingsspel op maat ontwikkeld met als leerdoelen: Het bewust worden van de kernwaarden voor openbare scholen, en het opstellen van een ontwikkelagenda.

Tijdens het spel worden de kernwaarden vertaald naar concrete acties. De spelers proberen door het inkopen van acties het imago van een fictieve school te verbeteren, of de school beter te profileren. Het spel geeft ook een voorzet om een ontwikkelagenda op te stellen voor de eigen organisatie.

Voor meer informatie: www.vosabb.nl