english

How agile are you?

Op 1 november 2017 is het nieuwe trainingsspel “How agile are you?” opgeleverd. Het spel is bedacht en ontwikkeld door het Agile Consortium. De vormgeving en de productie is door Spel-Maker uitgevoerd.

Het spel wordt gebruikt als hulpmiddel om beslissingen te nemen om leiderschap te ontwikkelen binnen uw eigen Agile-organisatie.

Meteen op 2 november is het spel gepresenteerd op het congres “Annual Conference NL” in Driebergen, waar het zeer goed is ontvangen.

Een aantal quotes van de aanwezige leiders op het congres: “Verschillen en aandachtspunten worden met dit spel heel duidelijk” “Een erg leuke manier om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is in agile leiderschap.” “Iedereen heeft de ruimte om mee te doen en tegelijkertijd houden we focus op het onderwerp”.

Voor meer informatie, kijk op www.agileconsortium.nl.