Nederlands

Makeover for the We Energy Game,nl

In cooperation with Hanze University of Applied Sciences Groningen, Spel-Maker has worked hard over the past few months on the We Energy Game,,nl,The game has been given a makeover, which means not only the appearance,,nl,but the playability has also improved,,nl,During the We Energy Game it is about a city or village of sufficient time,,nl,provide affordable energy from sustainable sources,,nl,During the game it will appear that there is not one solution,,nl,And also that sustainability is not so much a technical one,,nl,but also a social issue,,nl,Even though, for example, there is a lot of support for solar panels,,nl,the sun does not always shine,,nl,so other sources are also needed,,nl,Wind provides a lot of energy,,nl,but local residents are often against,,nl,That is different for biomass,,nl. Het spel heeft een make-over gekregen waardoor niet alleen de uitstraling, maar ook de speelbaarheid is verbeterd.

Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, but the yields are low again and the space is large,,nl,This is how every scenario comes before,,nl,and disadvantages,,nl,The challenge is finding the optimum balance,,nl,Scores are associated with all these elements in the We Energy Game,,nl,These are based on the real impact of each variable in reality,,nl,We looked at that,,nl,quantity,,nl,energy,,de,emission and impact,,nl,The underlying model for this is the result of research by Frank Pierie,,nl,researcher at the,,nl,Hanze University of Applied Sciences,,nl,The We Energy Game has been developed in the context of the PhD research of Frank Pierie to provide energy cooperatives and stakeholders with an insight into the possibilities of energy transition.,,nl. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

In de We Energy Game zijn aan al deze elementen scores verbonden. Deze zijn gebaseerd op de reële impact van elke variabele in de werkelijkheid. Er is daarbij gekeken naar (hoeveelheid) energie, emissie en impact.

Het onderliggende model daarvoor is het resultaat van onderzoek van Frank Pierie, onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen.

De We Energy Game is ontwikkeld in het kader van het promotie onderzoek van Frank Pierie om energie-coöperaties en stakeholders inzicht te geven in de mogelijkheden van energietransitie. While playing, the participants negotiate on the use of sustainable energy sources to make a village or city energy neutral,nl. Daarbij spelen overwegingen en belangen op alle gebieden een rol (productie, people, planet, profit, balans en regelgeving).​

We Energy Game

Bent u ook enthousiast geworden? For more information: www.we-energy.eu