Nederlands

Spirit – Rondkomen, een training binnen jeugdzorg

For training within youth care, Spirit,,nl,in collaboration with Spel-Maker,,nl,made the game “Getting around”,,nl,The Get Around game,,nl,n is part of the Osso training,,nl,Doekoe from Levvel,,nl,The training focuses on living on your own and everything that means and requires of you,,nl,You discover what pleasant living is for you and which way of living suits you,,nl,The training helps you to become financially resilient and to avoid debt,,nl,It also gives you the most important tools and insights for finding and keeping your own home,,nl, in samenwerking met Spel-Maker, het spel “Rondkomen” gemaakt. Het spel Rondkomen is onderdeel van de training Osso & Doekoe van Levvel.

De training richt zich op het op jezelf gaan wonen en alles wat dat betekent en van je vraagt. Je ontdekt wat prettig wonen voor je is en welke manier van wonen bij je past. De training helpt je bij het financieel redzaam worden en het voorkomen van schulden. Het geeft je daarnaast de belangrijkste tools en inzichten voor het vinden en vasthouden van een eigen woning.