Nederlands

Game Maker makes CO2 reduction game for Springtij,,nl,ISPT serious game,,en 2018

Game Maker has developed a special serious game on behalf of ISPT,,nl,The simulation game was developed in collaboration with ISPT and TKI Energy and Industry,,nl,The CO2 Reduction Game is played at the Springtij Forum,,nl,that takes place on Terschelling in the last week of September,,nl,CO2 Reduction Game,,nl,The game is about industrial development in CO2 reduction for the coming,,nl,During play, people will experience how different options to reduce CO2 in the industry,,nl,have to be in balance and how they compete with each other in terms of costs,,nl,efficiency and impact,,nl,ISPT,,en,The ISPT,,nl,Institute for Sustainable Process Technology,,en. Het simulatiespel is tot stand gekomen in samenwerking met ISPT en TKI Energie en Industrie. Het CO2 Reductie Game wordt gespeeld op het Springtij Forum 2018 dat plaatsvindt op Terschelling in de laatste week van september.

CO2 Reductie Game

Het spel gaat over de industriële ontwikkeling in CO2 reductie voor de komende 30 years. Tijdens het spelen gaat men ervaren hoe de verschillende opties om CO2 te verminderen in de industrie, in evenwicht moeten zijn en hoe ze met elkaar concurreren op het gebied van kosten, efficiëntie en impact.

ISPT

Het ISPT, Institute for Sustainable Process Technology connects stakeholders from different sectors and disciplines with process technologies in which process innovation is strengthened and accelerated and the Netherlands distinguishes itself in the international innovation landscape,,nl,Springtij Forum,,fy,At the Springtij Forum on Terschelling approximately every year,,nl,ambitious business decision makers,,nl,leading scientists,,nl,NGOs and governments meet for the latest insights and initiatives in the field of climate,,nl,raw materials,,nl,Agriculture,,nl,to share nature and economy,,nl,Sessions and workshops take place in special places,,nl,like in a historic barn,,nl,in a duing group,,nl,a church or on the beach,,nl,An intense three-day program in which you are assured of sustainable inspiration,,nl,knowledge and energy and in which you can strengthen and expand your network,,nl,for more information visit,,nl,www.springtij.nu,,en.

Springtij Forum 2018

Op het Springtij Forum op Terschelling komen jaarlijks ongeveer 500 ambitieuze zakelijke besluitvormers, vooraanstaande wetenschappers, NGO’s en overheden bijeen om de nieuwste inzichten en initiatieven op het gebied van klimaat, grondstoffen, landbouw, natuur en economie te delen. Sessies en workshops vinden plaats op speciale plaatsen, zoals in een historische schuur, in een duingroep, een kerk of op het strand. Een intens driedaags programma waarin u bent verzekerd van duurzame inspiratie, kennis en energie en waarin u uw netwerk kunt versterken en uitbreiden.
voor meer informatie bezoek: www.springtij.nu

If you want to know more about the CO2 reduction game,,nl,you can call or email Erwin Wolking,,nl, kunt u bellen of mailen met Erwin Wolking.