Nederlands

“Schoon of Snel”, een spel voor de gemeente Den Haag

Spel-Maker developed an educational game for the Municipality of The Hague,,nl,The game is intended to work with students on the notion of sustainability and transport,,nl,It stimulates their knowledge and creativity and makes them reflect on this subject,,nl,This game is suitable for students of group,,nl,from elementary school and class,,nl,of secondary education,,nl,varying in the age of,,nl,–,,en,It connects with their experience and gives them insight into the different choices of means of transport that you can use in the city,,nl,Clean or Fast,,nl,The players will make a trip through the city of The Hague,,nl,You pay the trip with travel tickets,,nl,You can earn points in two ways,,nl,The faster the means of transport,,nl,the faster you have achieved your travel route,,nl. Het spel is bedoeld om met leerlingen te werken aan het besef rond het begrip duurzaamheid en vervoer. Het prikkelt hun kennis en creativiteit en laat ze nadenken over dit onderwerp.

Dit spel is geschikt voor leerlingen van groep 7 in 8 van de basisschool en klas 1 in 2 van het voortgezet onderwijs, variërend in de leeftijd van 10 – 14 years. Het sluit aan bij hun belevingswereld en geeft hen inzicht in de verschillende keuzes van vervoersmiddelen die je in de stad kan gebruiken.

Schoon of Snel

De spelers gaan een reis maken door de stadDen Haag. De reis betaal je met vervoerskaartjes. Je kan op twee manieren punten verdienen. Hoe sneller het vervoersmiddel, hoe sneller jij jouw reisroute hebt behaald. The cleaner and more environmentally friendly the transport is,,nl,the more points you can earn with it,,nl,The first one,,nl,points,,nl,Think before you go on a journey,,nl,Do I want to go fast or do I want to clean,,nl,For more information about the game, please contact the NME department of the municipality of The Hague,,nl, hoe meer punten je ermee kan verdienen. Degene die het eerst 100 punten heeft, wins the game.

Denk na voor je op reis gaat! Wil ik snel of wil ik schoon?

Voor meer informatie over het spel kunt u contact opnemen met de afdeling NME van de gemeente Den Haag.