Nederlands

Lancering boek over Serious Gaming op 9 december

Steeds meer organisaties maken gebruik van spellen voor trainingsdoeleinden, de zogenaamde Serious Games. Spelsimulaties hebben in onderwijssituaties hun waarde ruimschoots bewezen. Op 9 december wordt in het gebouw van KPN Consulting te Zoetermeer een uniek boek gelanceerd met de titel: Gaming, leren door te ervaren. Aan deze uitgave hebben dertien partijen die actief zijn in dit veld hun medewerking verleend, waaronder Bas Kesting van Spel-Maker. Dat levert een prachtige dwarsdoorsnede op van wat er zoal speelt op het gebied van Serious Gaming.

Voorafgaand aan de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van dit boek, kunnen de genodigden kiezen tussen twee programmaonderdelen, het is aan de gasten om te kiezen voor sessie 1 or 2. Aan het slot komen alle gasten bijeen, om getuige te zijn van de overhandiging van het eerste exemplaar. Aansluitend is er een borrel met hapjes en gelegenheid tot netwerken.

Het boek is met ingang van 10 december te koop in de boekhandel, op Bol.com, Managamentboek.nl en alle andere toonaangevende online verkoopkanalen.

Programma maandag 9 december 2013:

15.30u – Start programma:

Welkomstwoord Ed Lute, Trophonios Uitgeverij.

16.00u – Overview-sessie

De schrijvers van de hoofdstukken brengen in een ultrakorte presentie (een soort van Speed-TED-talk) hun visie voor het voetlicht.

16.00u – Business-simulatie (Challenge of Egypt)

Uitgevoerd door KNP Consulting.

18.00u – Netwerkborrel.

Ik hoop u te mogen begroeten op 9 december aanstaande!

Yours sincerely,

Spel-Maker.