english

Een Dijk Van Een Spel

Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Opdracht: Een spel over conclusies uit rapport
Onderwerp: Dijkbeveiliging

In “Een Dijk Van Een Spel” staan de 53 Nederlandse dijkringen centraal. De spelers kruipen in de huid van Nederlandse dijkgraven en staan voor de opdracht om de dijkringen te beveiligen. Door perkoenpaaltjes te plaatsen en door dijken te bouwen beperken de spelers het overstromingsrisico. Maar storm en hoogwater liggen altijd op de loer, zelfs springvloed bedreigt de dijken!

In samenwerking met Rijkswaterstaat heeft Spel-Maker een bordspel gemaakt over watermanagement. Aanleiding was de afronding van de eerste fase van het studieproject `Veiligheid Nederland in Kaart´ waarbij de kansen op en de gevolgen van overstromingen in beeld worden gebracht. Het spel is gemaakt om medewerkers van waterschappen, provincies en ingenieursbureaus die hebben bijgedragen aan het welslagen van het project te bedanken voor hun inzet.