english

Dialemma

Opdrachtgever: VO-raad / VOSabb
Opdracht: Een spel over dilemma’s
Onderwerp: Dilemma’s tussen toezicht en bestuur

De gezamenlijke besturenorganisaties en de VO-raad ondersteunen en adviseren schoolbesturen en toezichthouders, onder andere op het gebied van Governance en Integriteit.

Spel-Maker heeft samen met de VO-raad en andere besturenorganisaties een Serious Game ontwikkeld om in te zetten tijdens gesprekken tussen toezichthouders en bestuurders, over Governance en specifieke dilemma’s waar de toezichthouders mee te maken hebben.

Het doel van het spel is om de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders te stimuleren en te komen tot een ontwikkelagenda: Waar is bij ons de governance goed geregeld, of nog niet goed geregeld?